Aysan Plastik Boru Fabrika
Aysan Plastik Boru Fabrika
Aysan Plastik Boru Fabrika
Aysan Plastik Boru Fabrika
Aysan Plastik Boru Fabrika

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

Sektörel Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin ötesine odaklanarak verimliliği sağlamak , pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

Kaliteli üretim esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek.

Sürdürülebilir şartlara, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tedarikçilerimizden bilgilerinden ve fikirlerinden yararlanarak etkin karar verme mekanizmasını sağlamak. Kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,

İlgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak, atıkların kaynağında en aza indirilmesi, mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak,

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, yönetim sistemlerimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek,

Çevre mevzuatlarına ve yasal şartlara uymak ve ilgili tarafların çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

Sürekli gelişmeyi tüm süreçlerde entegre sistemimize uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz

Aysan Boru